Ko su izviđači

Ko su Izviđači

Šta to rade izviđači?

Šta je to izviđački program?

Šta su to izviđačke aktivnosti?

Pred Vama je izviđački odred “Josif Pančić“, organizacija koja u našem Nišu postoji i radi od 1981. godine i koja je to vreme neprestano vaspitavala i obrazovala svoje članove, danas ugledne građane. Veliki broj ljudi je prošao kroz našu organizaciju i u njoj je zadržao manje ili više vremena. Svi oni nose sa sobom izviđačke uspomene i velika poznanstva koja su umela da postanu važan deo ličnog, porodičnog ili poslovnog života.

Ono što su izviđači ostali jeste “zabava sa svrhom“ – organizacija mladih i za mlade. Najveće omladinska organizacija i najveća organizacija mladih u našoj zemlji.
Misija izviđaštva je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.

Deo smo velike svetske izviđačke porodice koja okuplja 28 miliona članova iz 216 zemalja i teritorija širom sveta i sa ponosom ističemo da je naš nacionalni savez izviđača učestvovao u formiranju svetske izviđačke organizacije 1921. godine.

U Našem odredu danas radi preko 150 dečaka i devojčica iz svih delova grada koji organizovano učestvuju u programskim aktivnostima i zajedničkim radom realizuju program izviđačke organizacije.
Program izviđačke organizacije namenjen je mladim ljudima. Mladim ljudima koji žele da kroz putovanja, druženja, avanturu, izazov, sa svojim vršnjacima iskustvno uče.

Program izviđačke organizacije:

  • Zasnovan je na potrebama mladih
  • Prilagođen je polu i uzrastu
  • Prilagođen je kulturi i vremenu
  • Sprovodi se na interesantan način