Marš „Stazama akademika Josifa Pančića“

1252Promotivno – ekološka šetnja Stazama akademika Josifa Pančića je tradicionalna aktivnost koju naš odred organizuje od 2000. godine. Svake godine u ovoj promotivno ekološkoj šetnji učestvuje oko 300 mladih sa područija celog Balkana. Pored izviđača ovu jedinstvenu povorku čine i predstavnici mnogih ekoloških nevladinih organizacija, planinara, studenata, građana kao i svih ljudi dobre volje.

Cilj okupljanja velikog broja mladih ljudi na čistoj strani života je ideja razvoja ekološke svesti. Kod svakog pojedinca, izgrađivanjem stavova i načina života – Živeti u skladu sa prirodom. Promovišući prirodne lepote okoline Niša dostojanstveno obeležavamo dan rođenja prvog predsednika Srpske Akademije Nauka i Umetnosti.

Josif Pančić je prolazio kilometre pešice upoznajući floru i faunu naših krajeva. Više puta je obilazio okolinu Niša i pisao o njenim prirodnim znamenitostima. Obzirom na to da je teško, a čini se i nemogući sve prirodne znamenitosti okoline Niša obići u toku jednog dana, svake godine se trudimo da odaberemo što atraktivniju maršutu stazama.

Ova šetnja „Stazama akademika Josifa Pančića“ je prilika za učesnike da otkrivju, upoznaju, uživju i budu deo velikog izazov

stazama