,,STARI BOR'' Višeboj namenjen kategoriji mlađih izviđača i planinki

Višeboj ,,STARI BOR“, namenjen je kategoriji mlađih izviđača i planinki, odnosno, deci uzrasta od 11 do 15 godina. To je jednodnevna aktivnost i održava se svake godine sredinom marta. Akcija je dobila ime po osnivaču izviđača u Srbiji, Milošu Đ. Popoviću čiji je nadimak bio Stari Bor.

Šta se radi na našem višeboju?

Na samom takmičenju dominiraju tradicionalne izviđačke discipline poput vezivanja čvorova, brzog dizanja i spuštanja šatora, signalizacije, praktične prve pomoći, šifrovanja. Takođe, imamo i razne zanimljive kvizove opšte infomisanosti, kao i kreativne radionice na temu ekologije, ciljeva održivog razvoja i igrica koje podižu timski duh na viši nivo. Staza koju takmičari prelaze u svojim ekipama je uglavnom 12-13km duga. Ekipe na početku dobijaju mapu na kojoj su ucrtane tri baze koje treba da nađu u prirodi. Na poslednjoj bazi sa mape dobijaju skicu dela pređenog puta od treće do četvrte baze. Ostatak baza traže pomoću šifrovanih pisama.

Koliko otprilike učesnika poseti aktivnost?

Aktivnost svake godine poseti između 150 do 200 ljudi, od kojih su većina takmičari, nešto manje vodnici i ostali gosti.

Ko tačno organizuje višeboj?

Glavni organizatori višeboja jesu članovi štaba čete mlađih izviđača i planinki ,,Borići“, odnosno, vodnici, pomoćnici vodnika, blagajnik čete, vođa čete, zamenik vođe čete i starešina čete. Oni čine štab akcije i smišljaju kako da na kreativan način približe deci tradicionalno i moderno izviđaštvo. Ostali organizatori koji čine prištab jesu članovi čete starijih izviđača i planinki ,,Omorika“.

Kako je i kada nastao višeboj ,,Stari Bor“?

,,Stari Bor“, je prvi put održan avgusta 2017. godine. Nastao je na inicijativu tadašnjeg četovođe Uroša Gaševića i starešine čete Đorđa Đorđevića. Cilj im je bio da naprave aktivnost za mlađe izviđače koji su skoro prešli iz kategorije poletaraca i pčelica (7-11 god.), a nisu baš upoznati sa topografasko-orijentacionim takmičenjima.

višeboj

Slike sa akcije možete uvek pogledati na našem fejsbuk ili instagram profilu!